» » » » » » » SEYAHAT ACENTELERİ VE OTEL ŞİKAYETLERİ NEREYE YAPILIR ?

Otel Şikayetleri Nereye Yapılır

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği TÜRSAB, üye seyahat acenteleri ile ilgili yapılan şikayet incelemeleri 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri Birliği ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu, Seyahat Acenteleri Yönetmeliği, Birlik Yönetmeliği kapsamında inceleme ve değerlendirmeye almakta, acenteler hakkında yapılan şikayetler nedeni ile cevaplarının alınması ve bu cevaba ilişkin şikayetçilerin şikayet beyanlarından sonra Tüketici Otel Acente ve Rehber İlişkileri Komitesi değerlendirerek sonuçlandırmaktadır.

 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve buna bağlı düzenlenen “Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılan müracaatları değerlendirmek için Türkiye Seyahat Acenteleri (TÜRSAB) bünyesinde aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme Merkezi faaliyete geçmiştir. Posta veya direk yapılacak şikayet başvuruları bu adrese, faksla yapılacak şikayet başvuruları 0 212/ 259-06-56 numaralı faksa, elektronik posta ile yapılacak şikayet başvuruları  bilgiedinme@tursab.org.tr adresine yapılabilir. Elektronik posta ve faks ile yapılacak şikayetler , “Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince “Bilgi Edinme Başvurusu” formu doldurularak yapılır. Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre uygulanmayan yapılmayan  veya eksik doldurulan yada TC. kimlik numarası yazılmaksızın yapılan şikayet başvuruları kabul edilmemektedir. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre “Kurum ve kuruluşlarca yayınlanmış yada yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla açıklanmış bilgi ve belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamamaktadırlar.

About Hasan METIN

Hi there! I am Hung Duy and I am a true enthusiast in the areas of SEO and web design. In my personal life I spend time on photography, mountain climbing, snorkeling and dirt bike riding.
«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Yorum Yaz